background
 

Strona główna » Rejestracja wolontariusza


Rejestracja wymagana jest tylko dla Wolontariuszy nie posiadających jeszcze konta w systemie.
W razie wątpliwości napisz do nas (wolontariat@msz.gov.pl).
Rejestracja wolontariusza

Informacje oznaczone symbolem zostaną udostępnione zarejestrowanym użytkownikom aplikacji.

 
 
 
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Powtórz e-mail:
PIN: (4 cyfry)
PIN będzie niezbędny do korzystania z aplikacji.
Data urodzenia:
(w formacie: rrrr-mm-dd)
Telefon stacjonarny:
(w formie +48 22 000 00 00)
Telefon komórkowy:
(w formie +48 123 000 000)
Płeć:
Adres zamieszkania:
Ulica: Numer: /
Kod pocztowy: Miejscowość:
Adres do korespondencji:
Wykształcenie:
Proszę wskazać ukończony poziom
Aktywność zawodowa:


Szczegółowe informacji dot. wykształcenia, doświadczenia zawodowego i działalności wolontariackiej
Wykształcenie średnie:
Maksymalna ilość znaków 2000
Nazwa szkoły, przedział czasowy.
Wykształcenie wyższe:
Maksymalna ilość znaków 2000
Nazwa uczelni, kierunek studiów.
Aktywność zawodowa, doświadczenie zawodowe
Maksymalna ilość znaków 1000
Nazwa zakładu pracy wraz z adresem, stanowisko, przedział czasowy.
Dotychczasowe doświadczenie w pracy wolontariackiej
Maksymalna ilość znaków 1000
Nazwa organizacji lub zakładu pracy wraz z adresem, zakres obowiązków, przedział czasowy.
Znajomość języków:
Poziom Dokument potwierdzający (nazwa)
Poziom Dokument potwierdzający (nazwa)
Poziom Dokument potwierdzający (nazwa)
Poziom Dokument potwierdzający (nazwa)
Poziom Dokument potwierdzający (nazwa)
Poziom Dokument potwierdzający (nazwa)
Inne:
Maksymalna ilość znaków 600
Preferowane kraje odbywania wolontariatu:
Maksymalnie 10 krajów
Zainteresowania:
Maksymalna ilość znaków 2000
Uzasadnienie zainteresowania wolontariatem zagranicznym:
Maksymalna ilość znaków 1000
Dodatkowe informacje uzupełniające (pole opcjonalne):
Maksymalna ilość znaków 1000